Turnovský kras - kontrolní obchůzka 2.3.2019

V posledních letech se více věnujeme malé oblasti mezi obcí Voděrady a Turnovem, která tvoří podstatnou část krasu Turnovské pahorkatiny a turisticky je známa díky přírodní památce Ondříkovický pseudokrasový systém, jejíž dnes už zavádějící název je stále užíván. Provedli jsme zde podrobný povrchový průzkum, který vedl např. k objevu nových prostor ponorové jeskyně „Šálení smyslů“ a objevu fosilní vývěrové „Mločí“ jeskyně. Udělali jsme souhrn povrchových jevů jako jsou aktivní či jen epizodické ponory, krasové prameny, výchozy hornin a především různé poklesové i další jevy, kterých tu jsou zhruba tři desítky. Kromě navazujícího průzkumu zde zhruba každý půlrok podnikáme kontrolní obchůzku. Důvodem pravidelných kontrol je záznam vývoje současných nebo vzniku nových projevů podzemní aktivity jako jsou závrty, trhliny nebo ponory. Také evidujeme stav místních vodních pramenů a jeskyní.

Letos vzhledem k pokračujícímu nebo spíš prohlubujícímu se trendu velmi suchých let jsme nezaznamenali zásadní změny. Nejnovější propad jen pár metrů za závěrnou stěnou V Podhorčí, který vznikl v zimě 2016/17, zmizel. Poté, co se zvětšil na průměr 1,5 m a hloubku necelý metr, se zřejmě už dál nevyvíjel a majitel pozemku ho zavezl a zamaskoval drny. Místo už nyní prozrazuje jen světlejší tráva. Takto ostatně muselo za celá staletí zmizet bezpočet podobných projevů podzemí v oblasti, protože lidé se vždy bránili těmto „otravným dírám“ na obdělávané půdě.
Zavezený propad za závěrnou stěnou Ondříkovického ponoru (V Podhorčí) 3/2019
Jednou z dosud existujících děr je maličký ale aktivní závrt 40 metrů jz. od Ondříkovického propadání. Léta je zavážen biomasou ale také stavební sutí a jiným odpadem, ale na rozdíl od jiných statečně všechno požírá a odmítá zmizet. Nejspíš komunikuje s blízkým podzemním tokem z propadání a to ho udržuje aktivní. Zavážka probíhá zřejmě bez vědomí majitele pozemku, náhodou jsme s ním mluvili a kupodivu má sám zájem, aby si závrt žil vlastním životem. My tak budeme moci dál sledovat jeho přirozený vývoj.
Aktivní závrt 40 m jz. od Ondříkovického propadání 3/2019
Vodní stav v oblasti odpovídá tomu, co se v posledních měsících děje. Spolehlivě fungují krasové prameny v údolích sbírající vodu ze širšího podzemí. Prameny pod pískovci odpovídají lehkému jarnímu tání. Například potůček V Podhorčí ani teď na jaře nedoteče až k závěrné stěně údolí a mizí o kus dříve v jednom z prvních hltačů. V létě ale končí mnohem výš průsakem v sedimentech. Ponor u Roudného je zcela suchý. Přepady sběračů pod Drábovnou jsou jen o málo vydatnější a tak je ve Slapech na potoce malý vodopád. Přípovrchové vody je ale prostě málo.
Suché údolí za ponorem pod osadou Mokřinami zažívá vodu jen za mimořádných povodní, naposledy v roce 2014.
Suché údolí za ponorem pod osadou Mokřiny zažívá vodu jen za mimořádných povodní, kdy již ponor nestačí všechno pobrat, naposledy v roce 2014. Fotodokumentaci pro bližší představu o zájmové oblasti z let 2014 – 2018 najdete zde

Vložil Jiří Honzejk, 25. března 2019 18:41.




Jméno:
Heslo:
vyber fotografii:
Popisek fotky:
místo:
typ akce: