24. Mistrzostwa Polski w Technikach Jaskiniowych

Dne 26.5.2018 byl Daniel Horáček na přátelské návštěvě ve Polském Wojciechowe u spřáteleného speleologického klubu Bobry Zagaň, kteří zde v tomto termínu pořádali tradiční speleologickou soutěž 24. Mistrzostwa Polski w Technikach Jaskiniowych.

Jednalo se o přátelskou zdvořilostní návštěvu za účelem udržování přátelských vztahu s polskými jeskyňáři. Chvíli jsem sledoval, jak probíhá soutěž a jaké kostrbaté překážky pořadatelé soutěže připravily včetně rozšířeného už tak obrovského umělého meandru z kamenu, betonu a polyuretanové pěny. V rámci této návštěvy jsem prezentoval nápad někdy v příštích letech realizovat podzimní setkání českých a moravských jeskyňáři právě v Polském Wojciechowe, což se setkalo s kladnou odezvou u členu speloklubu Bobry Zagaň, který přislíbil že by se i organizačně podílel na přípravě a realizaci tohoto setkání, kdy by pozvali i další jeskyňáře z jiných Polských klubů. Bohužel z časových důvodu jsem se nemohl zúčastnit společenského večera u ohně, který následoval po soutěži a musel jsem se vrátit domů.

Vložil Daniel Horáček, 14. června 2018 22:25.


 
24. MISTRZOSTWA POLSKI W TECHNIKACH JASKINIOWYCH - WOJCIECHOW
24. MISTRZOSTWA POLSKI W TECHNIKACH JASKINIOWYCH - WOJCIECHOW
24. MISTRZOSTWA POLSKI W TECHNIKACH JASKINIOWYCH - WOJCIECHOW
24. MISTRZOSTWA POLSKI W TECHNIKACH JASKINIOWYCH - WOJCIECHOW
24. MISTRZOSTWA POLSKI W TECHNIKACH JASKINIOWYCH - WOJCIECHOW
24. MISTRZOSTWA POLSKI W TECHNIKACH JASKINIOWYCH - WOJCIECHOW
24. MISTRZOSTWA POLSKI W TECHNIKACH JASKINIOWYCH - WOJCIECHOW
24. MISTRZOSTWA POLSKI W TECHNIKACH JASKINIOWYCH - WOJCIECHOW


Jméno:
Heslo:
vyber fotografii:
Popisek fotky:
místo:
typ akce: