Opravy srubu na Male Base

Po zdařilé loňské velké rekonstrukci srubu na Malé Base, která se zaměřila hlavně na výměnu uhnilých spodních klád a případné bezpečnostní úpravy v interiéru a elektrifikace obejetu, bylo potřeba provést další dokončovací práce na rekonstrukci, které se v loňském roce nestihli (rekonstrukce zavětří), nebo bylo vhodné je z technologických důvodu ponechat k řešení po delší době (nátěr objektu).

Samotné práce byli započaty v zimním období přípravnými pracemi. V tomto ohledu se jednalo o dvě zásadní části. Po zaměření byl vytvořen jednoduchý nákres nových kovových podpěr pod závětří srubu. Ty byli zvoleny kovové proto, aby byla jejich životnost výrazně vyšší než stávajících dřevěných a přitom byli i z hlediska funkčního výrazně lepší. Podpěry bily plánované tři, jedna nejkratší byla vytvořena na ukotvení do skály a další dvě delší byly připraveny na ukotvení na sypané suti pomocí z kamenu vyzděných pilířů. Tyto dvě jsou i široké, aby se mezi nimi snadněji skladovalo palivové dříví. Všechny tři podpěry byli vyrobeny zámečníkem a vlastními silami následně opatřeny dvěma vrstvami nátěru. Dále pak byly připraveny z lindap plechu na potřebnou délku krytina pro závětří a na ohýbáno oplechování okrajů. Druhá část spočívala ve výrobě nové skříně na míru do podkroví srubu, ve které by byli chráněny lůžkoviny před hlodavci, a přitom daleko lepe využívala mrtvý prostor v podkoví, než stávající dvě mírně se i rozpadající skříňky. Tyto skříň byla nařezána na CNC a ohraněna kvalitní ABS2 hranou. Pak byla skříň pomocí lamelek a komfirmatu sestavena v dílně a připravena k transportu na srub. V průběhu dubna a v první polovině května práce pokračovali v dopravě materiálu a vyrobených podpěr a skříně na Malou Basu. Jednalo se o 4 ks fošen (4x20x3000), 9 x lať (40x60x4000), lindap lech, oplechování, 3 ks kovových podpěr závětří, 2 pytle betonové směsi, chemická kotva, spojovací materiál (šrouby, vruty, vingle, hřebíky, ….), 10 litrů barvy, štětky, nářadí (akuflexa, akuokružní pila, aku vrtačka, aku příklepová vrtačka, motorová pila, ….) a nově vyrobená skříň. U skříně po jejím dotažení na rudlíku z Plání pod Ještědem ke srubu se ukázalo, že tato neprojde dveřmi do srubu a tak musela být rozebrána a znovu sestavena ve srubu. Do této pak byli pořízeny tři nové deky, spací pytel a umístěny prostěradla, ručníky, utěrky a další věci, které bylo potřeba uchránit z hygienických důvodů před hlodavci. Vlastní práce na opravě srubu byli realizovány o víkendu 18.-20.5.2018. Práce byli zahájený v pátek přerovnáním palivového dříví, následnou demolicí stávajícího závětří a dorovnáním terénu. V sobotu ráno práce pokračovaly ukotvením kovových podpěr, do nichž se umístila jako vaznice nová kláda získaná ze souše v blízkém smrčáku. Potí byla šrouby zajištěna fošna na stěně srubu, mezi kterou se pak z fošen vyrobily 4 krokve. Následně pak remizováno nalaťování pro přípravu položení lindap plechu. Souběžně s tím byl realizován úklid listí a kamení napadaného za srub a očištění stěn od pavučin a mechu jako příprav pro nátěr. Dále pak byly oplechovány vnější okraje střechy závětří a položeny plechové šablony lindap plechu. Dále jsme se rozdělili, kdy jedna část realizovala podbetonování dvou předních podpěr a druhá se věnovala úpravě terénu a vybudování schodů od ohniště na plochu výsypky sedimentů z jeskyně. Práce v sobotu byly zakončeny nátěrem srubu, kdy staré klády byly natřeny jednou vrstvou a ty noví dvěma. Ve večerních hodinách se pak udělali drobné úpravy v interiéru srubu. V neděli proběhlo vyčištění ohniště, úklid kolem srubu, oplechování nového závětří na straně přiléhající ke srubu, prořezání cesty k vyvěračce od popadaných stromů a větví. Čímž byli plánované práce dokončeny a následně odneseno nářadí. Při opravě proběhla diskuze ke stavu střechy, která zatím funguje, ale dožívá. Připravuje se teda změna krytiny, instalace nových žlabů a svodu a oplechování střechy, které by bylo výhodné realizovat nedéle do tří let. Výkaz hodin: Daniel Horáček – přípravné práce v dubnu až květnu – 32 hodin pá 18.5.2018 - 18:30-23:00 = 4,5 hod so 19.5.2018 - 8:00-24:00 = 16 hod ne 20.5.2018 – 9:00-17:00 = 8 hod David Šrejma – přípravné práce v dubnu až květnu – 5 hodin pá 18.5.2018 - 20:30-23:00 = 2,5 hod so 19.5.2018 - 8:00-14:30 = 6,5 hod Davidův kamarád– pá 18.5.2018 - 20:30-23:00 = 2,5 hod so 19.5.2018 - 8:00-14:30 = 6,5 hod Miloš Juračka - so 19.5.2018 - 9:30-17:00 = 7,5 hod

Vložil Daniel Horáček, 14. června 2018 22:21.


 
nové schody k ohništi
oprava srubu


Jméno:
Heslo:
vyber fotografii:
Popisek fotky:
místo:
typ akce: