5.3.2016 Ondříkovice - Turnovský kras

O minulém víkendu jsme v rámci povrchové obchůzky našli hlubokou louži vody v nejhlubší části námi zkoumaného starého vývěru a také množství sutě vyjeté zpod žebra za Bílou síní.

Teď jsme se vypravili na lokalitu s tím, že ověříme rozsah opadu a doufali v nejlepším v odkrytí pevného stropu, což by znamenalo jen vytahat spadlý materiál a pak pokračovat bezpečně dál. Ale nic takového se nekoná. Objem uvolněného materiálu není velký a strop nyní bez měkkých vrstev tvoří stále nepevný slepenec kamenů všech velikostí, o kterých netušíme, do jaké výšky sahají, viz. naše tři a půl metrová komínovitá sonda z prosince. Co se týče malého jezírka, které začalo vznikat od února, našli jsme malý, ale stálý přítok ze směru hlavního kanálu. Našli jsme ho podle zvláštních zvuků, kdy se krátký výtok střídal s nasáváním vzduchu do kanálku. Prostor v okolí skalního žebra se změnil v bahenní lázeň a nutné vytahání spadaného materiálu bude znamenat jen další rozšíření jezírka, které nemá pevné dno a po chvíli práce je zde velmi obtížný pohyb. Budiž nám útěchou, že se nejspíš jedná o sezónní záležitost a s koncem jara se podmínky změní. Musíme teď promyslet postup, nahoru nebo rovně vpřed, lišící se zásadně technikou a také jistou mírou nevratnosti v případě neúspěchu. Během dopolední akce jsme ve dvou lidech vytahali 50 kanystrů silně zvodnělého a pekelně těžkého materiálu. Po skončení pracovky jsme dali malou inspekci jeskyně Šálení smyslů. Činností vody došlo od poslední návštěvy k opadu několika kamenů z rozrušeného bloku za vchodem, slezení do dolní části síně je tím teď bezpečnější. Přítomen jeden vrápenec. Následně jsme ještě navštívili několik pískovcových jeskyní Drábovny, bohužel bezpečně znám jménem jen Velkou sluj v Zadním kostelu. V dalších několika velkých jeskyních zastiženo celkem 11 v poklidu spících vrápenců. Krasu Zdar. Účastníci. Monika Binhaková Jiří Honzejk 9.00 - 13.00

Vložil Jiří Honzejk, 17. února 2017 15:59.


 
Nevinně vyhlížející jezírko za Bílou síní. Donedávna se pod žebrem dalo projít v podřepu.
Nezbytné foto s Monikou, dalším účastníkem průzkumu.


Jméno:
Heslo:
vyber fotografii:
Popisek fotky:
místo:
typ akce: