30.12.2015 - Ondříkovice

Poslední krasová akce roku 2015 s úmyslem dosáhnout v naší paleovývěrové jeskyni volného prostoru.

Přesvědčeni o brzkém průniku do volného, jsme celé dopoledne pokračovali v rozebírání stropu komínovité sondy za žebrem oddělujícím Bílou síň od dalšího pokračování díry. Vytvořili jsme tak přes tři a půl metru vysokou a metr a půl širokou rotundu, přičemž jsme sváděli boj jak s otravným pískem, jehož má člověk při kopání doslova plné zuby, tak s někdy až stopadesátikilovými kameny nad hlavou, které bylo nutné bezpečně oddělit od klenby. Charakter materiálu ve stropě sondy je ale jiný než ve vedlejší Bílé síni a nic nenasvědčuje blízkému konci sutě, která je zde čím dál, tím víc zpevněná. Původně písek vyplňující mezery mezi kameny už vypadá zase jako pískovec. Strop budí dojem, že bychom se po dalších několika metrech tak akorát prokopali na světlo. Někdejší poklesy horniny v sondě jsou jasně viditelné, povrch nad jeskyní nejeví žádné známky sedání, ale také se jedná o velmi starou záležitost a vzhledem ke svažitosti terénu může být všechno přikryté a neznatelné. Pokud ano, pak nás tímto směrem nic nečeká. Přestože ještě úplně nezatracujeme tuto cestu, tak jsme se nyní vrátili na nějaký čas k nejjednoduššímu postupu, a to sledovat litou skálu a jít striktně spodem po zcela zapískované puklině. Písek zde tvoří mnoho vrstev, místy s červenými stopami po vyloužených a zcela rozpadlých kamenech, černými vrstvičkami písku s biogenními příměsemi a malými vložkami čistého šedého jílu. Vše, co už známe z předešlých výkopů v Bílé síni. Začali jsme s kopáním písku okolo žebra za Bílou síní a rychle jsme zjistili důvod stejných vrstev před i za žebrem. Propojení prostor bylo zřejmé, ale nenapadlo nás, že žebro končí už po třičtvrtě metru jen jako stropní kulisa a za tím je zapískované pokračování chodby. No, doufali jsme, že to pustí horem pod stropem, ale když žádný není... Radost nám aspoň dělá míra opracování chodby vodou s bezpočtem facet, žebírek, lišt, ohybů, a také rozměry, díky kterým opravdu "jen stačí" vyklízet sedimenty. Vodního živlu zde kdysi nebylo málo. Dnes jsme vytahali 100 kanystrů kamenů a písku. Celkový počet za krátkou dobu průzkumu díry v tomto roce již 1560! Díky všem, co přiložili ruce k dílu. Chtě nechtě nás opět čeká obrovský objem transportu materiálu kvůli odstranění většiny, zde na rozdíl od Bílé síně, naprosto nesoudržného písku. Budeme doufat v příznivý profil pukliny, ať se vyhneme pažení v takto měkkých sedimentech. Ještě aktuální rozměry díry: celková délka 15,5m, denivelace 5,5m, výška/šířka vchodu 1,7/0,9m. Účastníci: Jiří Fichtner Jiří Honzejk 7.30 - 14.00 hod Krasu Zdar.

Vložil Jiří Honzejk, 30. prosince 2015 21:20.


 
Odhalená stropní kulisa za Bílou síní, původní sondáž vlevo nahoru, nyní vpravo spodem. 30.12.15


Jméno:
Heslo:
vyber fotografii:
Popisek fotky:
místo:
typ akce: