Speleoden 2018

Další rok je za námi a ač to zde na webu podle počtu příspěvků nevypadá, v Ještědských horách jsme nezaháleli. I přes většinou velmi skromný počet účastníků máme za sebou bezmála 30 pracovních akcí v jeskyních, 10 povrchových průzkumných a dokumentačních akcí, k tomu byla také dokončena zásadní oprava terénní základny Basa a také proběhla osvětová akce Speleoden. Mimo to zvýšenou pozornost v poslední době věnujeme také Jizerským horám, kde stojí za to zmínit načatý průzkum další z již několika "Valhal" nebo také dlouhodobý průzkum pozůstatků důlních děl v oblasti Štolpichu. Zpráva z opravy základny nebo souhrn z povrchovek u Noviny vyšly již na jaře, nyní tedy postupně přijde několik ohlédnutí za počiny z dalších období roku. Jako první je tu Speleoden, jehož jinak už desetiletou tradici jsme obnovili po dvouleté pauze.

O posledním červencovém víkendu jsme tedy opět pro veřejnost připravili setkání s libereckými jeskyňáři v Panském lomu u Hanychovské jeskyně. Konání takovéto akce je důležitým nástrojem popularizace činnosti České speleologické společnosti zde na Liberecku. Umožňuje laické veřejnosti přijít do osobního kontaktu se speleology, informovat návštěvníky o cílech našeho snažení a v neposlední řadě jim za bedlivého dohledu zkušených jeskyňářů na chvíli odkrýt alespoň malou část z jinak nepřístupného přírodního podzemí. Hanychovská jeskyně se svou velkou vstupní prostorou a instalovanými bezpečnostními prvky k tomuto přímo vybízí.

Letošní Speleologický den předcházely dva víkendy, kdy jsme v rámci zajištění bezpečnosti návštěvníků očistili lomovou skalní stěnu nad prostorem konání akce od uvolněných kamenů a také náletových dřevin, pokosili plevelem zarostlou část dna lomu a připravili prostor u vchodu do jeskyně. S předstihem bylo také po Liberci vylepeno několik desítek plakátů informujících o akci a shromažďoval se potřebný materiál. V souvislosti s blížícím se termínem jsme urychlili dlouho plánovanou výrobu a instalaci ocelových nástupních schodů k již existujícímu mostku přes dno vstupní propasti. Tyto bezpečnostní prvky mají primárně sloužit při dlouholetém výzkumu jeskyně, ale takto mohly být pouhý týden před akcí instalované schody využity i návštěvníky Speleologického dne. Bezpečnost dále zvýšilo i lanové zábradlí na schodech i mostku.V den akce se rozjelo obvyklé kolečko příprav a instalací, aby ve 13 hodin mohlo vše začít.

Největším lákadlem pro návštěvníky byla pochopitelně možnost nahlédnout do vstupní části jeskyně. Po nezbytném seznámení s bezpečnostními směrnicemi mohl člověk – v přilbě a v lezeckém postroji zajištěn na laně – sestoupit po pevném ocelovém žebříku do vstupní propasti, kde mohl díky dalším výše zmíněným prvkům, na rozdíl od minulých ročníků, dojít téměř na konec prostory, za níž se už jeskyně zužuje do známých hanychovských plazivek. Této možnosti využilo asi 50 osob.

Na povrchu bylo pak možné shlédnout ukázky lanové techniky používané speleology k překonávání vertikál. K tomuto byla vystrojena lomová stěna, kterou využíváme pro výcvik, a přes lom byl natažen lanový traverz. Probíhala také populární „bednovaná“ - soutěž spočívající ve stavění prázdných pivních bedýnek do komínku, přičemž po nich člověk zajištěný lanem vystupuje čím dál výše. Po splnění početního limitu obdrží výhru ve formě ceny sponzora – u dospělých je to dárkové balení piva a pro děti jsou to různé malůvky a jiné drobnosti. Ve stánku bylo také možno zakoupit drobné upomínkové předměty a propagační materiály. Informační úlohu zde plnily rollapy představující čtivou i obrazovou formou nejznámější jeskyně Ještědského hřbetu, ale především zde byli speleologové ochotní zodpovědět jakoukoli otázku – ať už o místním krasu, přírodě, geologii, či jen o imaginárním, ale stále populárním „jezeru pod Ještědem“.

Obnovený Speleologický den proběhl tentokrát v silné konkurenci hned několika poutí, Benátské noci a rozjetých letních dovolených, ale v poklidu a bez obvyklé dlouhé fronty před jeskyní. Lom navštívilo asi 80 lidí všeho věku. My se teď můžeme těšit na další ročník, a vymýšlet, co nového pro návštěvníky připravit. Účastníci přípravných akcí či hlavní akce Speleodne: Monika Binháková Jiří Fichtner Markéta Fichtnerová Jiří Honzejk Daniel Horáček Zbyněk Hubínka Miloslav Juračka Jiří Kavan Radovan Kunc Jan Mertlík Vladimír Roženský Bára Smolová Jan Vyvadil Miroslav Vyvadil

Vložil Jiří Honzejk, 7. ledna 2019 14:01.
Jméno:
Heslo:
vyber fotografii:
Popisek fotky:
místo:
typ akce: